O sadržaju web sajta

Na ovoj strani se nalazi kratko objašnjenje o pristupu projektu zvanom "izrada web sajta" kako bi mi Vi pomogli da se na što boljii način upoznam sa potrebama vaše firme/organizacije i rezultatima koje očekujete, a sve sa ciljem da bi vas Vaš web sajt predstavio na što bolji način.

Prvi i najvažniji segment projekta "izrada web sajta" je analiza Vaših potreba i upoznavanje sa organizacijom preduzeća i delatnostima koje obavljate tj. robama ili uslugama.

  • Neophodno je utvrditi svrhu tj. cilj koji želite da ostvarite sa web sajtom kao i ciljnu grupu kojoj je namenjen.
  • Takodje, vodi se računa o konkurenciji koju Vaša firma ima na tržištu.
  • Nakon toga pristupa se odredjivanju sadržaja, odredjivanju strukture i odredjivanju funkcionalnosti sajta.
  • Dizajn web sajta će pratiti korporativni dizajn vaše firme, uz jednostavnu i funkcionalnu navigaciju kroz sadržaj.

 

Potrebno je da dostavite:

  • Osnovne kontakt podatke Vaše firme, što znači: pun naziv firme kao i skraćen naziv ako postoji, tačna adresa, brojevi telefona i faksa kao i e-mail adresa koju vaša firma koristi.
  • Slogan Vaše firme (ukoliko postoji) sa kojim nastupate na tržištu.
  • Potrebno je da dostavite Logo Vaše firme tj. zaštitni znak.
  • Potrebno je da pripremite tekst o celokupnoj delatnosti vaše firme u pogledu usluga ili proizvoda koje nudite kao i sve druge podatke koji su relevantni u tom pogledu i za koje želite da se nalaze na Vašem web sajtu.
  • Fotografije koje želite da se nalaze na stranicama web sajta

Pomoći ću vam da se sav sadržaj kao i Vaše poslovanje predstavi na najbolji mogući način putem preglednog dizajna i jednostavne i funkcionalne navigacije kroz vaš web sajt. Izvršiću i  prilagodjavanje sadržaja bitnim ključnim rečima(SEO) za dobro rangiranje kod svetskih i domaćih internet pretraživača.

Sav materijal koji dostavljate je neophodno da bude u elektronskom formatu.